Doradztwo i wsparcie techniczne

PiN ENERGiA, oprócz dostarczania profesjonalnych urządzeń do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, oferuje również wsparcie projektowe oraz doradztwo w zakresie optymalizacji rozwiązań technicznych. Doświadczony zespół służy pomocą wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces realizacji inwestycji:

  • INWESTOROM - w zakresie doboru odpowiednich urządzeń oraz redukcji kosztów inwestycji,
  • PROJEKTANTOM - poprzez wsparcie przy doborze urządzeń i projektowaniu przy użyciu autorskiego oprogramowania,
  • INSTALATOROM - w zakresie szkolenia ekip montażowych oraz rozwiązywaniu nagłych problemów wynikłych podczas instalacji,
  • KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKOM - w formie instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania zainstalowanych urządzeń oraz dostaw uzupełniających.